Ranginui Walker: Reclaiming Māori Education

From Whakamāori, 5:00 am on 19 April 2022

Nau mai ki WHAKAMĀORI.

Hosts Chey Milne, Ani-Piki Tuari and Dr Anaha Hiini dive head first into episode one, translating the words of the inimitable Dr Ranginui Walker. 

 

Dr Walker's chapter titled Reclaiming Māori Education is in the book Decolonisation of Aotearoa, edited by Jenny Lee-Morgan and Jessica Hutchings and published by NZCER Press.

Listen free on Apple PodcastsSpotifyiHeartRadio, Google Podcasts or any good podcast app.

 

TRANSLATIONS - printable version here

Nā Chey Milne

English: The techniques of the coloniser included: Trade at the frontier; opening up new lands and resources for exploitation; cultural invasion by missionaries imposing their world view on the natives; treaty-making to gain a foothold on the land; taking advantage of tribalism to divide and rule; military invasion; political domination; confiscation and expropriation of land and resources by legal artifice; and state terrorism and intimidation of non-conformist pacifist populations. 

For Māori, the most adverse effects of the colonial encounter included population decline, domination of chiefly mana by a foreign power, political marginalisation, impoverishment, and the erosion of language, culture and self-respect.

Whakamāori: Ko ngā tikanga a te kaitāmi. 

He tauhokohoko I te tuatahi, hei ara ki ngā whenua hōu, me ngā rawa kei aua whenua. Ko ngā mihinare ka tarehu I te whenua, kia tau ā rātou tirohanga ki runga I ngā iwi taketake. 

Te waihanga tiriti, hei whakaeke I ngā whenua. Te rapu hua I roto i te noho tauwehe o ngā iwi, me te whakawehe anō, kia ū tō rātou mana. Te urutomo a ngā ope taua. Te ara tōrangapū. Te whakamahi I te ture hei raupatu I te whenua me ōnā rawa. Te whakatuatea me te hopī I ngā iwi kāore e tuku, e whakapono rāini.

Mō te Māori, ko ngā mate kino rawa o te panga mai o te Pākeha, ko te mate haere o te taupori, ko te tāminga o te mana Motuhake e te mana Pākeha. Ko te whakawehewehe mā te tōrangapū, ko te pōharatanga, te ngaromanga o te reo, te ahurea me te mana ake o te tangata.

 

Nā Anaha Hiini

English: At the height of its power in the 19th century, the British Empire encompassed 11.5 million square miles and ruled over a quarter of the world’s population (Waitangi Tribunal, 2012). 

The Empire’s expansion at the expense of indigenous people in the New World was driven by trade, capitalism and consumerism. 

When Great Britain annexed New Zealand under the Treaty of Waitangi in 1840, it had considerable experience in the techniques of domination, subjugation and domestication of indigenous populations in North America, Canada and Australia.

Whakamāori: I te kōmata o te rangi kē te mana o te Emepaea o Piritana e rere ana i te rautau tekau mā iwa, ka riro katoa i a ia te mana o te 11.5 miriona maero tapawhā o te whenua, me tētehi hau whā o te taupori o te ao. (Waitangi Tribunal, 2012).

I te Emepaea e whanake haere nei i te tauhokohoko me te pūmatuatanga ka tere heke ngā iwi taketake i te Korokoro o Te Parata. 

I te whakakapinga o Niu Tīreni e Piritana Nui i te waitohutanga o Te Tiriti o Waitangi i te tau 1840, kua mātanga kē te hoa tiriti rā ki ā rātau pūnaha whakatuanui, ki ā rātau pūnaha tāmi, tae noa atu ki te āheinga ki te whakaratarata i ngā iwi taketake o Amerika ki te Raki, o Kānata, me Ahitereiria. 

Pēnei i ō rātau tūpuna o Kiriki me Rōma, ka whakaahuahia e te Emepaea o Piritana tō rātau āhua ānō he iwi pai, waihoki, he mohoao, he pararau hoki ngā iwi taketake o te Ao Hou nei kātahi anō ka kitea.

Nā te Aroākapanga ā-iwi o Piritana te Pākehā i whakatuanui kia noho pararau kē ngā ‘iwi taketake’.  

Ahakoa te toitū o te ahurea o te tangata whenua o Aotearoa pēnei i te mahi manu, i te mahi ika, i te mahi kai, i te mahi māra, i te aha, i te aha, i tata ngaro i tā te Pākehā panoni i te iwi mohoao nei kia whāia te Karaitiana e tika ake ai te āhua ki tā rātau i pai ai.

E ai ki tā te iwi tāmi, he harehare, he mohoao hoki te iwitanga Māori me te rangatiratanga ā-iwi o te whenua.

 

Nā Ani-Piki Tuari

English: The consequence of this historical process, enacted in New Zealand from 1840 to 1900, is a structural relationship of Pākehā domination and Māori subordination.

Subsequent institutional arrangements, including Parliament and the apparatus of the state, functioned to maintain that structural relationship. This chapter examines how one facet of institutional arrangements, the education system, was manipulated by the power brokers to maintain an unjust social order between Māori and Pākehā.

Whakamāori: Ko te whare e noho rangatira nei te Pākeha i tēnā o te Māori e noho whakahāwini ana, te papa o ngā tukanga whakaheke nō te tau 1840 ki te tau 1900 i Aotearoa.  

Ko ngā whakaritenga tikanga kore i huaina, pēnei i te Paremata, i te whakaūnga hoki o Aotearoa kia noho ko ia hai whenua nō te Pākehā, he ara mā rātou kia pupuri tonu i te mana.  Ka arotake tēnei wāhanga i te ara i āhei ai ngā mana o te wā ki te rāweke i tētahi rāngai whakataiwhenua, ko te rāngai mātauranga tēnā, kia mana ai te tūkinohia o te Māori e te Pākeha. 

- From Reclaiming Māori Education by Dr Ranginui Walker, Decolonisation of Aotearoa, edited by Jenny Lee-Morgan and Jessica Hutchings and published by NZCER Press.

 

Made for RNZ by Arataua

No caption

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes

Subscribe to Whakamāori

Podcast (MP3) Oggcast (Vorbis)