8 Jun 2015

Te kupu o te wiki: āe - yes

From the collecton Te Kupu o te Wiki

The Māori word of the week is: āe - yes. Āe, kei te whakaae ahau. Yes, I agree.

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes