1 Jun 2015

Te kupu o te wiki: Hāmoa - Samoa

From the collecton Te Kupu o te Wiki

The Māori word of the week is: Hāmoa - Samoa. Nō Hāmoa ngā tokotoru rā. They [two] are from Samoa.

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes