25 May 2015

Te kupu o te wiki: taringa - ear

From the collecton Te Kupu o te Wiki

EarThe Māori word of the week is: taringa - ear. Kua maemae taku taringa. My ear is sore.

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes