2 Mar 2015

Te Kupu o te Wiki: Te Waipounamu - South Island

From the collecton Te Kupu o te Wiki

The Māori word of the week is: Te Waipounamu - South Island. Nō Te Waipounamu te pounamu. Greenstone is from the South Island.

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes

Subscribe to Te Kupu o te Wiki

Podcast (MP3) Oggcast (Vorbis)