2 Feb 2015

Te Kupu o te Wiki: manuhiri - visitor

From the collecton Te Kupu o te Wiki

The Māori word of the week is: manuhiri - visitor. Eke ai ngā manuhiri tūārangi ki te marae i te Rā o Waitangi. On Waitangi Day, the visitors from afar go onto the marae.

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes

Subscribe to Te Kupu o te Wiki

Podcast (MP3) Oggcast (Vorbis)