22 Dec 2014

Te Kupu o te Wiki: whakatā - rest

From the collecton Te Kupu o te Wiki

sunbathingThe Māori word of the week is: whakatā - rest. Mutu ana te Kirihimete, ka whakatā te nuinga. After Christmas many people take [their] holidays

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes