24 Nov 2014

Te Kupu o te Wiki: pāremata - parliament

From the collecton Te Kupu o te Wiki

Beehive and parliment RNZ Philippa TolleyThe Māori word of the week is: pāremata - parliament. Kōtahi rau e rua tekau mā tahi ngā mema pāremata. There are 121 members of parliament.

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes