29 Sep 2014

Te Kupu o te Wiki: kaiako - teacher

From the collecton Te Kupu o te Wiki

The Māori word of the week is: kaiko - teacher. Hoatu te āporo ki te kaiako. Give the apple to the teacher.

Get the RNZ app

for easy access to all your favourite programmes