21 Sep 2014

Te Kupu o te Wiki: awa - river

From Featured Audio, 6:30 pm on 21 September 2014

RiverThe Māori word of the week is: awa. Ka whakawhiti tātou i te awa i te wāhi whāiti. We'll cross the river at the narrow part.