14 Sep 2014

Te Kupu o te Wiki: pahi - bus

From Featured Audio, 6:30 pm on 14 September 2014

The Māori word of the week is: pahi. Kei mahue koe i te pahi. You might miss the bus.