31 Aug 2014

Te Kupu o te Wiki: rangi - sky

From Featured Audio, 6:30 pm on 31 August 2014

Blue skyThe Māori word of the week is: rangi. Tirohia ngā kapua i te rangi. Look at the clouds in the sky.