24 Aug 2014

Te Kupu o te Wiki: waea - phone

From Featured Audio, 6:30 pm on 24 August 2014

The Māori word of the week is: waea. Kei hea taku waea? Where's my phone?