22 Jun 2008

Whakatauki: Haere atu rā, ki te paepae o Matariki, o Rehua

From Te Ahi Kaa, 8:06 am on 22 June 2008

Haere atu rā, ki te paepae o Matariki, o Rehua. Haere atu ra. - Farewell go to the threshold of Matariki, of Rehua. Farewell.