11 May 2014

Whakatāuki mo 11 o Haratua (May) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 11 May 2014

Te Kii a Tūtāmure, The prick (from the snapper fish) of Tūtāmure. This whakatauāki is explained by Tawhana Chadwick nō Ngāti Kahungunu.