20 Apr 2014

Whakatāuki mo 20 o Paenga whāwhā (April) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 20 April 2014

Hokia ki o maunga kia purea e koe i nga hau o Tawhirimatea Return to your ancestral mountains to be cleansed by the winds of Tawhirimatea