16 Feb 2014

Whakatāuki for 16 February 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 16 February 2014

Ko te reo te mauri o te mana maori. The language is the very essence of being Maori. This weeks whakatāuki explained by Glenis Phillip-Barbara no Ngāti Porou