26 Jan 2014

Whakatauki for 26 January 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 26 January 2014

Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata. The land remains and people are lost. Explained by Tina Ngata.