3 Nov 2013

Whakatāuki for 3 November 2013

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 3 November 2013

Kororia ki te atua kei runga, Maungārongo ki te whenua, Whakaaro pai ki nga tangata katoa. Glory to God on high, peace on earth and Goodwill to all mankind. Explained by Rangi Kipa nō Te Ati Awa, Ngāti Maniapoto.