11 Aug 2013

Whakatauki for 11 August 2013

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 11 August 2013

Mokau ki runga, Tamaki ki raro, Mangatoatoa ki waenganui, Pare Hauraki Pare Waikato, Te Kaokaoroa o Paatetere ki Te Nehenehenui. Mokau to the south, Tamaki to the north, Mangatoatoa in the middle, Waikato Hauraki protects The Kaokaoroa o Paatetere range to the Nehenehenui.