28 Jul 2013

Nga Taonga Korero - Emily Schuster

From Te Ahi Kaa , 6:43 pm on 28 July 2013

He Rerenga Korero host Whai Ngata interviews Emily Schuster (c. 1927 - 1997) about Raranga, weaving and it's growing popularity. (Recorded in 1977)