28 Jul 2013

Whakatāuki for 28 July 2013

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 28 July 2013

Te Kore, Te Po, Te Ao Marama. The void, the darkness into the world of light. Explained by Wi Taepa nō Ngāti Whakaue, Ngāti Pikiao.