14 Dec 2014

Whakatāuki mo 14 o Hakihea (December) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 14 December 2014

Tu Ora, Tu Kaha, Tu Mana, Tu Maori. Be healthy, be strong, be proud, be Maori. This weeks whakatauki is explained by Justine Murray