23 Nov 2014

Whakatāuki mō 23 o Whiringa ā Rangi (November) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 23 November 2014

Haere mai ki ahau, ki Te Papa-O-Rotu ki te au Te Rena, ki te urunga te taka, ki te moenga te whakaarahia. Ahakoa iti taku iti, he rei kei roto. Come to me, to Te Papa-O-Rotu to the unstirred current, to the pillow that falls not and to the undisturbed sleep. Although I am small, I have teeth. This whakatāuki originates from Te-Papa-o-Rotu marae.