7 Sep 2014

Whakatāuki mo 7 o Mahuru (September) 2014

From Te Ahi Kaa , 6:06 pm on 7 September 2014

Kia Horapa te reo. Let the language be spoken in everyday situations. This week's whakatauki is explained by Enoka Murphy no Ngati Manawa, Ngati Ruapani.