20 Jul 2014

Whakatāuki for mo 20 o Hōngongoi (July) 2014

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 20 July 2014

Kia tika te reo, Kia rere te reo, Kia Māori te reo. Let the Māori language be accurate, let it fly and let it be Māori and traditional. This week's whakatāuki is explained by Gareth Seymour nō Ngāti Hikairo and Juanita Teepa nō Ngāi Tūhoe, Ngā Puhi.