Navigation for Te Ahi Kaa

IMGTe piko o te māhuri, tērā te tupu o te rākau. 

How we nurture the sapling, determines how it will grow.