Navigation for Te Ahi Kaa

03 February 2008

Hui-tanguru 03

"Whakarongo Ake E Ngaa Iwi E Takoto i Te Marae Nei
Taku Pakanga E Pakanga Nei Au i Roto i Ngaa Tau Maha
E Pakanga Ana Au Moo Te Rangimaarie,
Moo Te Maungaarongo Ki Runga Ki Te Whenua,
Ki Runga Ki Te Tangata
Ka Hooatu E Au Tooku Kaha me Tooku Reo,
Hei Reo Whakahaere Moou Ki Teenei Whakatupuranga.
Hei Taangata Whakaaraaara Koe Moo Ngaa Iwi E Rua.
E Kore Toou Reo E Taaea Te Peehi
E Ngaa Maunga Nunui O Teenei Whakatupuranga
E Kore Toou Maangai E Taaea Te Koopani
E Ngaa Maunga Nunui E Ngaa Pukepuke O Te Motu Nei.
Puta Noa I Ngaa Maunga Nunui, I Ngaa Pukepuke O Te Aao
Ka Haaepapa I Toou Reo.
Ka Whakahaere Tikanga Koe Moo Te Kino Kia Mate I Te Pai"

Listen people gathered on this marae
My War which I fought throughout the many years
Is one I fight for Peace
For the foundation of Peace upon the land,
And upon the people.
I give over my resilience and my voice,
As a voice of leadership for you to this generation.
That you may cause to be an inspiration to the two peoples
Your voices will never be suppressed
By the great powers of this generation
Your mouths will never be shut
By the great powers and forces of this country,
Nor by the great powers and entire forces of the entire world
Will your voices be extinguished
You provide the means to overcome evil with good
Tohu Kaakahi, 1895

Voiced by Hinerangi Edwards no Ngāruahine, Taranaki, Te Pakakohi, Tangahoe, Ngāti Ruanui, Te Arawa, Tonga and Eru Rerekura no Te Ati Haunui a Paparangi

Events between 1860 to 1900 in Taranaki, shaped the political scene in Aotearoa as relations between Māori and Pākehā escalated. Titokowaru (1823-1888) resisted colonial rule one way, rightly earning the reputation as a military strategist guerilla leader while, the people of Parihaka chose another. When the tamariki famously greeted the armed militia with loaves of bread and song, all while a canon was trained upon the village, this act was viewed as an example of the practice of passive resistance.

Roimata Toroa is an installation of 394 poi by artist Ngahina Hohaia no Ngāti Moeahu, Ngāti Haupoto, Greek which is currently on display at the Govett-Brewster Art Gallery in New Plymouth. For Hohaia, a descendent of the peoples of Parihaka, the exhibition features 394 poi, that are embroidered with symbols relevant to the Parihaka community. Hohiaia explains how the artwork gives voice to the narratives of her tupuna.

Jacqui Sturm (1927-2009) challenges the world not to forget the events of Parihaka in her poem, He waiata tenei mo Parihaka.

In 2007, Sovereignty action group  - Te Ata Tino Toa unsuccessfully lobbied the New Zealand government to fly the tino rangatiratanga flag not just on Waitangi day (February 6th) but everyday as an expression of the partnership between Māori and pākehā. Now they're adpoting a different tact. Spokesperson for Ata Tino Toa, Te Anau Tuiono no Ngāpuhi, Ngai Takoto explains what the five days of "Tino" is all about…