13 Jan 2012

Place names: the coast

From Summer Report, 7:55 am on 13 January 2012

Te Tai Tamatāne, Te Tai Tamahine, Te Moana-Nu-a-Kiwa, Te Tai-o-Rehua, Te Tai Hauāuru, Te Tai Rāwhiti, Te Tai Poutini, Te Ara-a-Kiwa, Te Tai o Arai Te Uru, Raukawa Moana.