8 Mar 2015

Whakatāuki mo 8 o Poutū te Rangi (March) 2015

From Te Ahi Kaa, 6:06 pm on 8 March 2015

Nōu te rourou, Nāku te rourou, kia ora ai te iwi

With my basket and your basket, the iwi shall thrive.

This week's whakatāuki is explained by Dr Leonie Pihama nō Te Ātiawa, Ngāti Mahanga, Ngā Māhanga ā Tairi.